Välgörenhetsorganisationer i Sverige

Välgörenhetsorganisationer har en viktig funktion i dagens samhälle. Det finns fortfarande många ställen på jorden där det fortfarande behövs hjälp av välgörenhetsorganisationer för att förbättra tillvaron. Det kan vara problem rörande mat, vatten, sjukdomar, naturkatastrofer, krig, skolgång eller mänskliga rättigheter som behöver åtgärdas. Tack vare dessa organisationer så finns det möjligheter för de utsatta att få hjälp. En av de kanske mest kända organisationerna i Sverige är Röda korset. Röda korset är en internationell organisation som jobbar mestadels med stöd till länder vid naturkatastrofer, svält och krig. Samt förberedande insatser för att förhindra katastrofer. Röda Korset har fått hela fyra Nobelpris, bl.a. för sitt arbete i samband med världskrigen.

En annan bland kända välgörenhetsorganisationer är radiohjälpen. Dess arbete med välgörenhet är ovärderligt för de som behöver den i drabbade länder. Radiohjälpen har sedan starten 1939 haft insamlingar till olika hjälparbeten ofta i samband med krig och naturkatastrofer. T.ex. har man samlat in pengar till Tsunamin i Sydostasien, Live Aid samt Vietnamkrigets offer. Barnfonden är en annan organisation som framför allt hjälper barn i områden där fattigdom är utbredd. Man driver utvecklingsprojekt i 25 olika länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Det man framför allt arbetar med är att se till så att barnen kan gå i skola och få tillgång till hälsokliniker.

Välgörenhetsorganisationer utanför Sverige

Det finns även kända välgörenhetsorganisationer utomlands. Den största organisationen heter Bill och Melinda Gates Foundation och grundades av Bill och Melinda Gates år 2000. Målet med organisationen är att förbättra möjligheterna till vård i fattiga länder samt minska den mest extrema fattigdomen i världen. Man jobbar för att bl.a. ge mikrolån till de fattigaste entreprenörerna, utveckla effektivare jordbruksmetoder för de fattigaste länderna, utveckla tekniker för att rena vatten samt ett program för att minska AIDS, tuberkulos och malaria. En annan känd organisation är Lions som jobbar bl.a. med humanitära projekt för människor i fattiga länder med handikapp samt projekt för människor med synfel som behöver hjälp.

Välgörenhetsorganisationer hjälper barn i nöd