The Free Project

The Free Project startades av den handlingskraftiga tjejen Camilla Gustafsson och syftar till att på så många områden som möjligt förändra livet till det bättre för föräldralösa barn i byn Karimenga i norra Ghana. Camillas motto lyder:

”jag kan inte förändra världen, men jag kan förändra ett liv”

och vill med The Free Project visa att det gå att göra skillnad, bara man vill. Hon driver sitt projekt på ideell basis som började år 2012 i samband med en volontärresa till Ghana, där hon skulle arbeta med föräldralösa barn. Sedan dess har mycket hänt och den lilla byn i norra Ghana har numera både högstadium och rent vatten.

Det var redan under den första resan till Ghana som Camilla sjösatte The Free Project och under en period mellan februari och maj år 2013 hann de med att bygga ett trerumshus, installera solceller, köpa en åsna, bygga ett hönshus och ett sanitetshus, köpa skoluniformer, kläder, skolböcker och mat – alla saker som vi tar för givet. De var även med och drev igenom att barnhemmet som redan fanns i byn blev en laglig verksamhet som står under FN:s barnkonvention och som därmed ska skydda barnen, ge dem rätt vård samt rätten till ett namn och identitet. Efter volontärresans slut var det självklart för Camilla att fortsätta bygga en hållbar framtid.

The Free Project strävar efter rätt till rent vatten och skolgång

The Free Project – skolbygge i Ghana

Camilla och The Free Project bestämde sig för att byn skulle få sin första högstadieskola och lyckades engagera ytterligare tre andra byar i bygget där deras ungdomar nu gemensamt med glädje tar till sig nya kunskaper för en bättre framtid. Om du också vill hjälpa ett barn med att få dricka rent vatten och få mat för dagen kan du donera pengar till projekt som verkligen gör nytta. Vi startar gärna upp nya och spännande projekt tillsammans med svenska företag som vill stötta vår verksamhet, kontakta oss för att göra skillnad. Vi står inte still, vi och byarna där vi arbetar står i ständig utveckling inför framtiden.