Stöd – support the Free Project

Stöd från privatpersoner och företag är en mycket viktig källa för att ideella föreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Föreningar som initierats av en eller flera personer med ett välgörande ändamål som drivkraft börjar ofta med en budget på nollpunkten. Härifrån gäller det att se till att projektet får uppmärksamhet, då detta så småningom leder till att en växande mängd människor ger sitt stöd med mindre eller större summor pengar. Störst inflytande på hur allmänt bekant ett ideellt projekt blir har den mediala uppmärksamheten. Om det uppmärksammas av exempelvis tidningar och teveprogram är chansen mycket stor att grunden är lagd för att projektet ska rulla på för några år framöver.

Allt stöd till the Free Project går till föräldralösa barn i en by i norra Ghana. Här bestämde sig Camilla Gustafsson för att engagera sig och se till att förbättra deras utsikter till både utbildning och hälsa. Genom att borra en vattenpump för färskt dricksvatten och installera solceller för att ge tillgång till elektricitet har livskvaliteten höjts avsevärt för byns invånare. På dagarna är det numera möjligt för barnen att gå i den skola, som Camilla och hennes medhjälpare byggt. Det är ett fantastiskt arbete som föreningen utfört hittills och den kommer att fortsätta hjälpa barn och vuxna här på orten.

Stöd som når fram till rätt människor

Det är fantastiskt att se hur mycket som kan åstadkommas när stöd verkligen når fram. Tyvärr förekommer det ofta att understöd av olika slag till den del går förlorat innan det nått fram till de rätta personerna. När det gäller the Free Project, så går stödet direkt dit det ska. Genom att hålla föreningen liten och översiktlig lyckas Camilla Gustafsson lägga fokus på precis det hon hade för avsikt när hon grundade the Free Project – att hjälpa de föräldralösa barnen i en fattig by utan nämnvärd infrastruktur. Vad projekt av det här slaget framför allt behöver är finansiellt understöd – den som vill hjälpa till får gärna skänka en summa pengar.

Stöd för att bygga skola och ge färskt dricksvatten